Publication Chair

Dr Maciej Piechowiak

Dr Maciej Piechowiak

Institute of Mechanics and Computer Science

Kazimierz Wielki University

ul. Kopernika 1, room 205C, 85-074 Bydgoszcz

Tel.: +48 52 325 76 21

mpiech@ukw.edu.pl